Nieuwsbericht Geef de brandweer vrije doorgang!

Gepubliceerd op: 30 juni 2015 15:55

Wij proberen als Brandweer Hollands Midden elke burger de snelste mogelijke hulp te bieden. Helaas maken we af en toe mee dat we op weg naar een brand niet kunnen doorrijden. Vooral achteloos verkeerd of dubbel geparkeerde auto's zijn een probleem. Bij een brand telt iedere seconde! Daarom vraagt Brandweer Hollands Midden uw medewerking.

Vrije doorgang
Staat u er weleens bij stil hoeveel ruimte de brandweer nodig heeft om met een brandweerwagen of autoladder bij woonhuizen, kantoren en scholen te kunnen komen? Om door een straat te kunnen rijden heeft de brandweer een breedte van drieƫnhalve meter nodig. Dat zijn ongeveer twee kleine personenauto's naast elkaar. Om een straat in te rijden moet een autoladder een ruime bocht kunnen nemen. Dat is onmogelijk als er op de hoek een auto staat geparkeerd.
Om een autoladder vervolgens op te kunnen stellen, heeft de brandweer zelfs een verhard gedeelte van vierenhalve meter nodig.

Daarnaast moet de brandweer, wanneer zij bezig is een brand te blussen of mensen te redden, pleinen en voetgangersstraten kunnen bereiken. Hiervoor is in veel gevallen een extra verhard pad van vierenhalve meter breed aangelegd. Zo'n pad is niet altijd herkenbaar als speciaal pad voor de brandweer: het kan gewoon uw trottoir voor de deur zijn. Een auto geparkeerd op zo'n pad kan de brandweer ernstig belemmeren.

Brandkranen
De brandweer haalt water uit het waterleidingnet via een brandkraan. Deze brandkranen liggen meestal in het trottoir en zijn afgesloten met een ijzeren deksel met daarop ' brandkraan' of ' hydrant'. Ze zijn ook wel aangeduid met een rood bordje op de gevel of een paaltje in de buurt. De toegang tot een brandkraan moet altijd vrij blijven. Als een auto gedeeltelijk op het trottoir geparkeerd staat, is er altijd en kans dat die de brandkraan bedekt. Dat bemoeilijkt het blussen van de brand!


Wat Brandweer Hollands Midden u vraagt:

  • Parkeer alleen op de daarvoor bestemde plaatsen, dus niet voor uitneembare paaltjes, inritten, verlaagde stoepranden, toe- en uitgangen;
  • Houd de rijbaan over de volle breedte vrij;
  • Maak bij filevorming geen gebruik van de vluchtstrook. Dit is een belangrijke route voor hulpdiensten;
  • Blokkeer geen toe- en uitgangen in gebouwen en zorg dat vaste brandblusleidingen (de zogenaamde droge blusleidingen) vrij toegankelijk blijven.
  • Blokkeer nooit een brandkraan met uw auto, opslag, winkeluitstalling of terras;
  • Zet geen bloembakken, papierbakken, bankjes, speelwerktuigen of fietsklemmen op brandweerpadden en brandkranen;
  • Ga meteen rechts van de weg rijden als u de sirene van de brandweer of andere hulpdienst hoort;
  • Tot slot: komt u situaties tegen waarin de doorgang voor de brandweer of andere hulpdiensten wordt belemmerd? Bel dan Brandweer Hollands Midden telefoon 088 24 65 000 of mail info@brandweer.vrhm.nl.