Nieuwsbericht Geen Bedrijven Investeringszone Baanderij

Gepubliceerd op: 06 april 2016 11:20

De Baanderij wordt geen Bedrijven Investeringszone (BIZ). Er is daarvoor te weinig draagvlak bij de ondernemers op het bedrijventerrein. Dat bleek uit de door de gemeente gehouden stemming.

De gemeente heeft alle eigenaren en gebruikers van De Baanderij in februari een stemformulier toegezonden. Daarop konden zij aangeven voor- of tegenstander te zijn van het oprichten van een Bedrijven Investeringszone (BIZ). De binnengekomen stemmen zijn door de notaris geteld. Gebleken is dat niet de vereiste tweederde meerderheid voor een BIZ was.

Uitslag draagvlakmeting
Er zijn 410 stemgerechtigden (gebruikers en eigenaren). In eerste aanleg moet minimaal 50 procent daarvan een stem uitbrengen. In totaal zijn 251 ingevulde stemformulieren retour ontvangen. Hiermee wordt voldaan aan de eerste vereiste.
Van deze 251 ontvangen stemmen zijn er 138 vóór. Dit is minder dan de benodigde 168 stemmen (= tweederde).

BIZ
Met de Bedrijven Investeringszone werd beoogd als ondernemers gezamenlijk te investeren in de kwaliteit van het bedrijventerrein. De gemeente zou hiervoor een opslag op de onroerendezaakbelasting heffen, waarmee de BIZ collectieve voorzieningen - zoals mobiele surveillance, camerabewaking en uniforme bewegwijzering - kon bekostigen.