Nieuwsbericht Geen vergunning verleend voor uitgifte vlees op Amaliaplein

Gepubliceerd op: 06 oktober 2014 00:00

Zaterdagmiddag  4 oktober heeft een slager uit Leiderdorp op het parkeerterrein van zwembad de Does halal geslacht vlees uitgevent. Noch de gemeente noch het management van zwembad De Does waren hiervan op de hoogte.

Op hetzelfde tijdstip zwommen in zwembad De Does  400 kinderen af. Door het diplomazwemmen was het parkeerterrein bij de Does al vol. Door het afhalen van het vlees, nam de drukte op het parkeerterrein nog meer toe. Dit leidde tot chaotische taferelen. Bovendien bood het vlees voor de bezoekers aan het zwembad geen prettige aanblik.

De gemeente betreurt de gang van zaken enorm. Vooral de kinderen hadden hier niet aan blootgesteld mogen worden.

De politie heeft vanwege de openbare orde en veiligheid overwogen het venten te verbieden, maar heeft hiervan afgezien. Een einde maken aan de uitgifte van de bestelde waren zou gezien de drukte op dat moment geresulteerd hebben in een grotere chaos. Er is proces verbaal opgemaakt door de politie.

De slager had een vergunning moeten aanvragen. Dat is niet gebeurd. 

De betreffende slager zal in het vervolg een incidentele standplaatsvergunning moeten aanvragen. In overleg met politie en gemeente zal dan een geschikte locatie worden bepaald. De parkeerplaats bij zwembad de Does is hiervoor niet geschikt. Vraagt de slager geen vergunning aan, dan volgen passende handhavingsmaatregelen.

De gemeente heeft tevens de voedsel- en warenautoriteit ingelicht over het incident. Het is aan deze autoriteit te bepalen of de volksgezondheid in het geding was.