Nieuwsbericht Gemeente actualiseert parkeerbeleid

Gepubliceerd op: 22 maart 2016 10:25

Parkeren is een actueel onderwerp in Leiderdorp. Dat blijkt wel uit de steeds terugkerende discussies over voldoende parkeergelegenheid. Het gemeentebestuur wil nu en in de toekomst goed kunnen inspelen op parkeervraagstukken. Daarom is het Parkeerbeleidsplan uit 2012 geactualiseerd. Het Addendum bij dit plan bevat onder andere een nieuwe parkeernorm voor sociale huurwoningen en beleid voor oplaadpalen voor elektrische auto's. Op 7 maart stelde de gemeenteraad deze aanvulling op het parkeerbeleid vast.

Parkeernormen
Het parkeerbeleid bevatte al voor diverse functies parkeernormen. Nieuw is dat nu ook voor sociale huurwoningen parkeernormen zijn opgenomen. Daarmee wordt beter aangesloten bij de parkeervraag van deze functie. Ook is voor specifieke situaties nader uitgewerkt hoe bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt omgegaan met parkeernormen.

Openbare laadpalen
Elektrisch rijden is in opkomst en daarmee neemt de behoefte aan openbare laadpalen toe. Leiderdorp gaat werken met een vergunningenmodel voor deze openbare laadpalen. Dat houdt in dat ze voor het plaatsen, exploiteren en beheren van laadpalen vergunningen gaat verstrekken aan marktpartijen. Particulieren kunnen in de nabije toekomst dan een openbare laadpaal aanvragen bij zo'n marktpartij. Die vraagt voor aanleg, exploitatie en beheer van de laadpaal een vergunning bij de gemeente aan. De particuliere gebruiker betaalt vervolgens aan de marktpartij een bepaalde prijs voor het gebruik van de laadpaal. Met het vergunningenmodel treedt Leiderdorp in de voetsporen van andere gemeenten in de regio zoals Leiden, Zoeterwoude en Oegstgeest.

Parkeeronderzoek
In het najaar van 2015 is een parkeermeting uitgevoerd om de parkeersituatie in Leiderdorp vast te stellen. De meting was een herhaling van die uit 2011. Uit de vergelijking bleek dat het aantal parkeerplaatsen in Leiderdorp redelijk constant is. Dat geldt ook voor het gebruik van de parkeerplaatsen.

Voorhof
In de wijk Voorhof werd een extra meting uitgevoerd. Dit gebeurde naar aanleiding van meldingen van bewoners. Zij vermoeden dat personeel en bezoekers van het Alrijne ziekenhuis de parkeerplaatsen in hun buurt gebruiken. Dat geldt ook voor mensen die het vergunningenstelsel in Leiden willen ontwijken. De - eenmalige - meting wees uit dat er dichtbij de aanrijroutes naar het ziekenhuis overdag meer parkeerplaatsen bezet zijn dan 's nachts. Het lijkt erop dat personeel en/of bezoekers van het ziekenhuis inderdaad in de wijk parkeren. De bezettingsgraad blijkt echter niet boven de norm van 85% uit te komen; er waren dus nog voldoende parkeerplaatsen aanwezig.

Verder onderzoek
Om een nauwkeuriger beeld te krijgen, laat het gemeentebestuur uitgebreider parkeeronderzoek in Voorhof uitvoeren. Afhankelijk van de resultaten wordt nadere actie ondernomen. Het college gaat ook praten met het Alrijne ziekenhuis om het parkeren van personeel en bezoekers op het parkeerterrein van het ziekenhuis opnieuw onder de aandacht te brengen. De gemeenteraad nam daarover een motie aan.

Meer informatie
U vindt het Addendum Parkeerbeleidsplan 2012 op de pagina Verkeer en Vervoer.