Nieuwsbericht Gemeente bereid tot bijdrage renovatie LTC De Munnik

Gepubliceerd op: 25 mei 2011 00:00

De gemeente Leiderdorp is bereid een substantiële bijdrage te leveren aan de renovatie van het tennispark van LTC De Munnik en Stichting Tennishal De Munnik (STM). Voorwaarde hiervoor is wel dat LTC en STM zelf ook de nodige inspanningen leveren om de investeringen te bekostigen en zij hun exploitatie optimaliseren. Het college wil aan de gemeenteraad voorstellen om de kosten van de aanleg van de nieuwe banen voor rekening van de gemeente te laten komen en de kosten van het clubhuis voor rekening van LTC (zo mogelijk samen met STM). De gemeentelijke bijdrage zou daarmee in de richting van ongeveer € 1 miljoen gaan en deels bestaan uit een gift en deels uit een lening tegen gunstige voorwaarden.

De gemeente betreurt het dan ook zeer dat het bestuur van LTC De Munnik en het bestuur van STM, aan de vooravond van verschijning van het eindrapport en zonder duidelijke signalen vooraf, eenzijdig de dialoog willen beëindigen en aansturen op een juridische confrontatie.

In het kader van het W4-project sloot de gemeente in 2006 een ontwikkelingsovereenkomst af met LTC De Munnik en STM over verplaatsing van de tennisvereniging van de Plantage naar de Kleine Zandput. Als gevolg van de instabiliteit van de ondergrond op laatstgenoemde locatie kon het tennispark daar uiteindelijk niet worden gevestigd. Daarna is de keuze geweest tussen verplaatsing naar een alternatieve locatie (De Bloemerd) of handhaving van het tennispark op de huidige locatie.  De gemeenteraad besloot (op 13 juli 2009) uiteindelijk de tennisvereniging te handhaven op de bestaande locatie aan de Plantage.

Begin dit jaar heeft de gemeente, naar aanleiding van het verzoek van LTC De Munnik om een bijdrage voor het uitvoeren van de renovatie, onderzoek laten verrichten naar de staat van de tennisaccommodatie, de omvang van de benodigde renovatie, de mogelijkheden van fasering, daarmee samenhangende kosten, alsook naar de exploitatie van de vereniging en eventuele verbeteringen daarin. Het door LTC De Munnik aangedragen bureau Procensus is door de gemeente gevraagd dit onderzoek te verrichten.

De gemeente heeft zich mede uit maatschappelijk oogpunt (sportbeleid) en op basis van redelijkheid altijd bereid getoond samen met de vereniging naar de mogelijkheden voor een gemeentelijke bijdrage te kijken. Het sportbeleid spreekt uit dat steun wordt gegeven aan sportverenigingen die (financieel) kwetsbaar zijn. Ook spant de gemeente zich in om het aantal in Leiderdorp te beoefenen sporten ten minste te handhaven. Met een gemeentelijke bijdrage en na door LTC De Munnik door te voeren verbeteringen in de exploitatie lijkt de investering haalbaar en wordt tevens de levensvatbaarheid van de vereniging vergroot.