Nieuwsbericht Gemeente bevordert natuurontwikkeling

Gepubliceerd op: 27 januari 2010 00:00

Halverwege februari worden maatregelen genomen om de natuurontwikkeling in de ‘groene long' te bevorderen.  Zo wordt ervoor gezorgd dat gezonde bomen, planten en struiken voldoende licht en ruimte krijgen om tot volle wasdom te komen.   

Groene long
Dwars door woonwijk Voorhof ligt een ecologische verbindingszone die in de volksmond ook wel de ‘groene long' wordt genoemd. Deze groenstrook vormt een belangrijke schakel tussen de natuurwaarden in het buitengebied langs de Dwarswatering en de woonwijken in Leiderdorp.

De groene long maakt deel uit van de ontwikkeling van een Gemeentelijke Ecologsiche Hoofdstructuur (GEHS). Deze structuur moet ervoor zorgen dat groenvlakken in het dorp in verbinding blijven met de grotere groenverbanden zoals Boterhuispolder en Polder Achthoven.

Om ervoor te zorgen dat de mooie ‘groene long' in de toekomst in stand wordt gehouden, worden de komende jaren de nodige maatregelen uitgevoerd. 

Huidige situatie
In de groenstrook rondom de scholen De Regenboog en De Hasselbraam staan momenteel veel bomen dicht op elkaar. Hierdoor kan de struiklaag zich niet goed ontwikkelen. Er ontstaan kale plekken en de variatie aan soorten neemt steeds verder af. Waardevolle bomen hebben onvoldoende ruimte om optimaal te kunnen groeien. Ook de struiken op het Heelblaadjespad hebben het moeilijk omdat verschillende soorten struiken elkaar verdringen. Hierdoor blijven steeds minder struiksoorten over. Dit geldt ook voor de groenstrook richting de Dwarswatering.

Aanpak
Door de bomen van een mindere kwaliteit te kappen, krijgen duurzame bomen meer licht en ruimte. Bomen van mindere kwaliteit zijn bijvoorbeeld bomen met plakoksels (instabiliteit), zieke bomen en bomen die dreigen om te vallen. Ook bomen die wegens onvoldoende licht en ruimte een slechte vorm hebben ontwikkeld, behoren tot deze categorie. Door dit soort bomen te kappen, kunnen duurzame bomen beter uitgroeien en krijgt de struiklaag de kans zich te ontwikkelen. We breiden de struiklaag ook uit met nieuwe soorten. Ook willen we de ontwikkeling van de struiklaag zodanig bevorderen dat er een meer gesloten en gevarieerde onderbeplanting ontstaat. Deze aanpak bevordert de ontwikkeling van fauna in het gebied en biedt ook een mooier aanzien voor bezoekers. De nieuwe aanplant in het gebied zal bestaan uit soorten als kardinaalshoed, kornoelje, gelderse roos, krent, kers en zachte berk.

Kapvergunning
De kapvergunning is verleend in week 3 en staat gepubliceerd onder Korte Berichten en Bekendmakingen onderaan deze pagina.  

Foto: krentenboombloesem
Fotograaf  André Biemans