Nieuwsbericht Gemeente en Vliko B.V. sluiten overeenkomst over verplaatsing van het bedrijf

Gepubliceerd op: 17 december 2010 00:00

De gemeente Leiderdorp heeft een intentieovereenkomst afgesloten met Vliko B.V. over
verplaatsing van het afvalverwerkingsbedrijf, dat nu nog op bedrijventerrein Lage Zijde
aan de Achthovenerweg is gevestigd. Op 17 december 2010 tekenden wethouder Herbert Zilverentant
en directeur Hendrik Jan Koen van Vliko B.V. de overeenkomst. Daarin hebben beide
partijen vastgelegd dat zij zich sterk maken een nieuwe plek te vinden voor het moderne
bedrijf in afvalbeheer. Als Vliko verhuist, koopt de gemeente het Vliko-terrein. Uiteindelijk
doel is Lage Zijde te verkleinen en meer natuur terug te brengen in de Polder Achthoven.

Beide partijen zijn het erover eens: Vliko B.V. is een prachtig bedrijf maar het zit op de verkeerde
plek. De vele vervoersbewegingen die een dergelijke onderneming met zich meebrengt, zijn een
te grote belasting voor de omgeving. Bovendien kan het bedrijf op de huidige locatie niet meer
doorgroeien. Daarnaast heeft de gemeente plannen met het bedrijventerrein Lage Zijde, dat door
historische ontwikkelingen een vreemde eend in de bijt is in de groene en open Polder
Achthoven. De gemeente Leiderdorp wil het bedrijventerrein Lage Zijde verkleinen,
herstructureren en beter inpassen in het landschap.

Oude Rijnzone
Voor de herstructurering van Lage Zijde is geld beschikbaar gesteld binnen het regionale
samenwerkingsverband in de Oude Rijnzone, het gebied langs rivier de Oude Rijn tussen Leiden
en Bodegraven. Door verhuizing van Vliko kan op circa drie hectare grond natuur terugkomen.
En dat past in het plan van het samenwerkingsverband om de groengebieden ten noorden van
de Oude Rijn beter in te richten en toegankelijk te maken voor extensieve recreatie. Intentie is
fiets-en wandelpaden aan te leggen, zodat de bewoners van de regio meer van de polders
kunnen genieten.

Locatieonderzoek
Beoogde plek voor het afvalverwerkingsbedrijf is een nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein in de
Barre Polder (voorheen Groenendijk geheten) in de gemeente Rijnwoude. Ook dit is onderdeel
van de plannen voor de Oude Rijnzone. Op dit moment wordt de haalbaarheid van de
verplaatsing naar dit terrein onderzocht. Naast de Barre Polder wordt ook gezocht naar andere
mogelijke locaties die voldoende ruimte bieden en goed ontsloten zijn. De resultaten van het
onderzoek worden begin volgend jaar verwacht.