Nieuwsbericht Gemeente herstelt tekortkoming in besluitvorming

Gepubliceerd op: 08 september 2010 00:00

De gemeenteraad heeft de lijst met wijzigingen bij het bestemmingsplan Nieuw Centrum aangevuld. De aanvulling heeft onder andere betrekking op de rooilijn van de geplande parkeergarage aan de Heinsiuslaan. Hiermee is gehoor gegeven aan de wens van de rechter, die onlangs constateerde dat de gemeente op administratief gebied tekort is geschoten.

Het gaat om een rooilijn die goed is ingetekend in het vastgestelde bestemmingsplan, maar die niet genoteerd stond in de lijst met wijzigingen. In deze lijst staan alle veranderingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. Door deze lijst aan te passen, is het probleem opgelost. De aangepaste lijst wordt binnenkort officieel ter inzage gelegd.

De rechtszaak was aangespannen door actiegroep Van Lennepdreef, Vereniging Houdt Leiderdorp Groen en IVN. Zij vroegen de rechter een deel van het bestemmingsplan te schorsen omdat zij de beoogde garage te massaal vinden in verhouding tot de omgeving. Naar hun mening is de beoogde garage ook hoger dan afgesproken. De rechter zag in deze bezwaren geen grond het hele bestemmingsplan te schorsen. Wel constateerde hij dat de lijst van in het bestemmingsplan met doorgevoerde wijzigingen niet compleet was. Hij vroeg de raad daarover alsnog een expliciet besluit te nemen.