Nieuwsbericht Gemeente Leiderdorp en Rijnhart Wonen sluiten intentieovereenkomst over verkoop schoolgebouw

Gepubliceerd op: 28 maart 2014 00:00

140328 Ondertekening intentieovereenkomst gemeente-RHW WdZwijgerschool

De gemeente verkoopt het voormalige gebouw van de Willem de Zwijgerschool en omliggende grond aan Rijnhart Wonen. De woningcorporatie gaat het pand aan de Willem de Zwijgerlaan ombouwen tot een Thomashuis, een kleinschalige woonvorm voor acht volwassenen met een verstandelijke beperking en hun zorgverleners. Op vrijdag 28 maart 2014 ondertekenden Jan de Vries, directeur Rijnhart Wonen en wethouder volkshuisvesting Herbert Zilverentant de intentieovereenkomst met de uitgangspunten voor de verkoop.

Een van die uitgangspunten is dat het pand de eerste twintig jaar bestemd is als een Thomashuis. Mocht het Thomashuis eerder ophouden te bestaan, dan wordt het perceel gebruikt voor sociale woningbouw.

Wethouder Herbert Zilverentant is blij dat het voormalige schoolgebouw een nieuwe maatschappelijke bestemming krijgt. “We behouden zo een karakteristiek pand met architectonische en cultuurhistorische waarde. Veel Leiderdorpers hebben nog op deze school gezeten en voor hen blijft een stukje geschiedenis leven. De bewoners van het Thomashuis kunnen hier nieuwe geschiedenis schrijven. We verwelkomen ze graag op deze centraal gelegen plek in een mooie woonomgeving. Fijn dat Rijnhart Wonen dit mogelijk maakt!”

Ook Jan de Vries is tevreden: “Rijnhart Wonen kiest ervoor om circa 10 procent van het woningaanbod te reserveren voor bijzondere doelgroepen. Hiervoor werken wij graag samen met partners die in de zorgsector bewezen zorgformules hebben. Het Thomashuis is een formule die je op vele plaatsen in Nederland tegenkomt. Altijd in bijzondere panden. En dat is mooi, een thuis in een bijzonder pand voor een bijzondere doelgroep. Die kansen creëert Rijnhart Wonen in de woningmarkt.
Achter de schermen wordt gewerkt aan verdere planvorming. Hopelijk kan de verbouwing nog in 2014 starten nadat vergunningstrajecten en overleg met de buren heeft plaatsgevonden. Bewoners zijn dan in 2015 van harte welkom.”