Nieuwsbericht Gemeente Leiderdorp start met Bibob

Gepubliceerd op: 24 april 2019 08:00

Op dinsdag 23 april heeft het college van Burgemeester en Wethouders de Bibobbeleidsregel vastgesteld om ondermijning in Leiderdorp tegen te gaan. De Wet Bibob staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. Deze wet geeft bestuursorganen (zoals de gemeente) een mogelijkheid om de integriteit van bedrijven en personen met wie zij zaken doen, te controleren. Denk bijvoorbeeld aan ondernemers die bepaalde vergunningen en subsidies aanvragen, bedrijven die inschrijven op een aanbesteding, of degene die partij is bij een vastgoedtransactie. Doel van de Wet Bibob is voorkomen dat de overheid criminaliteit faciliteert. De volledige Wet Bibob, zoals van toepassing in Leiderdorp vindt u hier.