Nieuwsbericht Gemeente waarschuwt foutparkeerders

Gepubliceerd op: 15 juli 2009 00:00

De gemeente Leiderdorp gaat strenger optreden tegen vrachtwagens die fout geparkeerd staan. De komende weken kunnen eigenaren en/of bestuurders van vrachtwagens een flyer onder de ruitenwisser verwachten met daarop de volgende tekst:

                                                           LET OP

De gemeente gaat strenger optreden tegen verkeerd geparkeerde vrachtwagens.

Wat mag
Binnen de bebouwde kom van de gemeente Leiderdorp mogen grote voertuigen op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur op de openbare weg of op een openbare parkeergelegenheid worden geparkeerd. Een groot voertuig is een voertuig dat, met inbegrip van de lading, langer is dan 6 meter en/of hoger is dan 2,4 meter. Dit staat in artikel 5.1.7 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Op de Weversbaan is ter hoogte van perceel 3 een strook gereserveerd als vrachtwagenparkeerplaats. Hier mag u altijd parkeren.

Wat mag niet
Het is verboden een groot voertuig op werkdagen tussen 18.00 en 8.00 uur en in het weekend op de weg of op een openbare parkeergelegenheid te parkeren. Doet u dat toch, dan riskeert u vanaf 1 augustus 2009 een boete van 60 euro.

Parkeren op eigen terrein
Met uitzondering van de Weversbaan heeft de gemeente geen andere geschikte parkeerlocaties in de openbare ruimte. U wordt verzocht uw voertuig buiten de toegestane tijden op particulier terrein te parkeren.

Meer informatie is verkrijgbaar bij de APV-controleur, tel. (071) 54 58 500.