Nieuwsbericht Gemeente zoekt exploitant voor buurtkamer

Gepubliceerd op: 21 april 2020 12:30

De gemeente Leiderdorp wil graag dat op de locatie van de Menswording aan het Heelblaadjespad 1 appartementen worden ontwikkeld. Binnen het appartementencomplex kan ook een ontmoetingsplek voor de buurt worden ontwikkeld: een buurtkamer.

De gemeenteraad wil zo'n buurtkamer niet zelf exploiteren. Liever laat de raad dat over aan een partij die daar beter in is. Wethouder Willem Joosten (ruimtelijke ontwikkeling) roept daarom gegadigden op met een onderbouwd voorstel te komen.

Waaraan moet het voorstel voldoen?
De buurtkamer moet ruimte bieden aan mensen uit de wijk. Om elkaar te ontmoeten, activiteiten te organiseren, te vergaderen enzovoort. De buurtkamer heeft dus een sociale insteek en is gericht op de wijk zelf. Welzijnsorganisatie Incluzio Leiderdorp is bereid ondersteuning te bieden bij het organiseren van activiteiten in de buurtkamer.

Het voorstel moet bovendien financieel rendabel zijn. Dit betekent dat degene die de buurtkamer exploiteert verantwoordelijk is voor betaling van de huur en andere vaste lasten.

De geschatte maandelijkse huurprijs gaat ongeveer € 1250 bedragen, exclusief gas, water en licht. De ruimte is circa 90 vierkante meter en voorzien van een pantry en toilet.

Wat doet de gemeente?
Bij haalbare voorstellen kan de gemeente de exploitant helpen met het plan om in overleg met de projectontwikkelaar één van de appartementen op de begane grond geschikt te maken als buurtkamer.

Hoe dient u een voorstel in?
Denkt u de buurtkamer te kunnen vormgeven en exploiteren? Meldt u zich dan uiterlijk 1 juni 2020 met een uitgewerkt plan. U kunt uw voorstel mailen naar info@leiderdorp.nl. Graag onder vermelding van Voorstel Buurtkamer.

Bent u van mening dat uw initiatief voor een buurtkamer op een andere locatie binnen de wijk beter tot zijn recht komt? Maakt u dit dan kenbaar in uw voorstel.

Achtergrondinfo
Deze oproep vloeit voort uit een verzoek van de fracties van CDA en CU-SGP, gesteund door de andere partijen in de gemeenteraad. Het verzoek werd gedaan in de vergadering van het Politiek Forum van 14 april 2020. De raad behandelde toen de randvoorwaarden voor het appartementencomplex aan het Heelblaadjespad 1.

Tijdens het Politiek Forum hebben enkele partijen eveneens voorgesteld om voor de buurtkamer dubbelgebruik van scholen of andere gemeentelijke gebouwen in de wijk te onderzoeken.

Lees meer op de website van de Raad Leiderdorp.