Nieuwsbericht Gemeentelijk rioleringsplan 2011-2015 in te zien

Gepubliceerd op: 16 februari 2011 00:00

riolering aanlegHet rioleringsbeleid in Leiderdorp voor 2011 – 2015 staat omschreven in het  gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Het is een vervolg op het GRP van 2006 – 2010 en is uitgebreid met gemeentelijke taken op het gebied van water. Zo wordt in het nieuwe plan (het zogenoemde verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan / vGRP) ook ingegaan op het beheer van hemelwater en grondwater.

De gemeente Leiderdorp is vanuit de Wet milieubeheer verplicht om een GRP op te stellen. In een dergelijk plan staat onder andere welke voorzieningen de gemeente heeft op het gebied van riolering. Ook is in het plan terug te vinden hoe het functioneert, wie verantwoordelijk is voor het beheer en hoe het wordt gefinancierd.  

In het nieuwe vGRP gaat de aandacht, naast afvalwater, ook uit naar: 

  • hemelwater;
  • grondwater.

Door de verbreding van het GRP krijgt de gemeente extra taken opgelegd, voornamelijk op het gebied van grondwater. De financiële gevolgen van deze verbreding worden gedekt via de rioolheffing. Deze wordt geïnd via de zogeheten rioolheffingsverordening. De hoogte van deze heffing wordt jaarlijks vastgesteld.

Meer informatie over de riolering in Leiderdorp vindt u op www.leiderdorp.nl/water

Het plan is digitaal te zien in de link hierboven.

Foto: In de omgeving van de Cor Gordijnsingel wordt riolering aangelegd