Nieuwsbericht Gemeentelijk rioleringsplan 2011-2015 vastgesteld

Gepubliceerd op: 08 juni 2011 00:00

De gemeenteraad heeft op 30 mei 2011 het gemeentelijk rioleringsplan vastgesteld. Dit plan beschrijft het rioleringsbeleid voor de periode 2011–2015.

 Het nieuwe plan is een ‘verbreed’ gemeentelijk rioleringsplan (vGRP): het bevat ook de gemeentelijke watertaken. Het vGRP gaat in op de beleidsmatige aanpak en strategie op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater. Bij de uitvoering wordt expliciet aandacht besteed aan het Zijlkwartier.

Het rioleringsbeleid omvat het functioneren van de riolering, de verantwoordelijkheden en de financiering van de maatregelen die voortkomen uit het plan.

 De kosten van de uitvoering van het vGRP worden gedekt uit de rioolheffing. Die wordt op basis van de rioolheffingsverordening geïnd. De hoogte van deze heffing wordt jaarlijks vastgesteld.

 Meer informatie is te vinden op www.leiderdorp.nl/water. Hier is ook het gehele rioleringsplan te downloaden.