Nieuwsbericht Gemeentelijke belastingverordeningen 2017 vastgesteld

Gepubliceerd op: 21 december 2016 11:50

 

De gemeenteraad heeft op 12 december 2016 de volgende gemeentelijke belastingverordeningen 2017 vastgesteld:

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017;
  Tarieventabel
Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2017;
• Verordening op de heffing en invordering van leges 2017;
Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2017;
  Tarieventabel
Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2017;
  Tarieventabel
Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2017;
• Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2017;
Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2017;
• Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2017.

De voornoemde belastingverordeningen treden in werking de eerste dag na publicatie.
De datum van ingang van de heffing van voornoemde belastingverordeningen is
1 januari 2017 met uitzondering van de verordening rioolheffing die heeft als datum van ingang van de heffing 1 april 2017.

De nieuwe belastingverordeningen zijn op onze website via een link naar www.overheid.nl raadpleegbaar.


BELASTINGTARIEVEN 2017 Leiderdorp

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)
Het tarief bedraagt een percentage van de waarde in het economische verkeer en die bedraagt:
a. de gebruikersbelasting 0,2544%
b. de eigenarenbelasting
voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1677 %
voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,3197 %

Hondenbelasting per jaar
Voor de eerste hond € 87,33
Voor de tweede hond € 152,41
Voor iedere hond boven het aantal van twee € 220,14
Hondenkennel, per kennel € 517,49
(indien blijkt dat het werkelijk aantal honden lager is dan het tarief hondenasiel, kan op schriftelijk verzoekt dit worden verlaagd).

Rioolheffing
De rioolheffing bedraagt per volle m3 eenheid afvalwater direct of indirect afgevoerd op de gemeentelijke riolering € 1,06

Afvalstoffenheffing per jaar
Éénpersoonshuishouden € 235,60
tweepersoonshuishouden € 309,25
Meer dan twee personen € 330,07

Reiningingsrechten
Het verwijderen van bedrijfsafval van beperkte omvang of hoeveelheid
per bedrijfspand per jaar € 398,37
Er is géén minimaal invorderingsbedrag geregeld.

Toeristenbelasting
Het tarief bedraagt per overnachting per persoon € 2,04