Nieuwsbericht Gemeentelijke belastingverordeningen 2018 vastgesteld

Gepubliceerd op: 19 december 2017 10:10

 

De gemeenteraad heeft op 11 december 2017 de volgende gemeentelijke belastingverordeningen 2018 vastgesteld:


Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2018;
Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2018;
Verordening op de heffing en invordering van leges 2018;
Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2018;
Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2018;
Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2018;
Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2018;
Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2018;
Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2018.

Tarieventabellen:

 

De voornoemde belastingverordeningen treden in werking de eerste dag na publicatie.
De datum van ingang van de heffing van voornoemde belastingverordeningen is 1 januari 2018 met uitzondering van de verordening rioolheffing die heeft als datum van ingang van de heffing 1 april 2018.