Nieuwsbericht Gemeentelijke belastingverordeningen 2019 vastgesteld

Gepubliceerd op: 20 december 2018 17:00

De gemeenteraad heeft op 17 december 2018 de volgende gemeentelijke belastingverordeningen 2019 vastgesteld:


• Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2019;
• Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2019;
• Verordening op de heffing en invordering van leges 2019;
• Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2019;
• Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2019;
• Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2019;
• Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2019;
• Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2019;
• Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2019.

De voornoemde belastingverordeningen treden in werking de eerste dag na publicatie.
De datum van ingang van de heffing van voornoemde belastingverordeningen is 1 januari 2019 met uitzondering van de verordening rioolheffing die heeft als datum van ingang van de heffing 1 april 2019.

De nieuwe belastingverordeningen 2019 zijn gepubliceerd op www.overheid.nl.