Nieuwsbericht Gemeenten en Rijnland werken samen met drinkwaterbedrijven in waterketen

Gepubliceerd op: 06 juli 2016 15:10

Op maandag 4 juli hebben gemeenten en het hoogheemraadschap van Rijnland opnieuw een overeenkomst ondertekend voor de samenwerking in de waterketen, deze keer met drinkwaterbedrijven, zodat de keten nu volledig is. De ondertekening vond plaats in Gemaal De Cruquius.

Met de ondertekening bevestigen de partijen hun samenwerking in de waterketen: van afval- tot drinkwater. Doel is het bereiken van de zogeheten 3k's: kostenreductie door gezamenlijk investeren, verlaging van de kwetsbaarheid van de watersector door kennisuitwisseling en het waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening. De samenwerking is in navolging van het landelijke Bestuursakkoord Water in 2011. Het hoogheemraadschap van Rijnland, de inliggende gemeenten en drinkwaterbedrijven hebben zich verenigd in vier sub-regio's: Leidse Regio, Bollenstreek, Kennemerland en Groene Hart.

Klimaatverandering
Een belangrijk onderwerp binnen de samenwerking is het veranderende klimaat en de effecten, die nu merkbaar zijn. Pieken in droogte en regen wisselen elkaar vaker af, de zeespiegel stijgt, de bodem zakt. Dat vraagt om een duurzaam en toekomstbestendig waterbeheer. Iets dat niet alleen bereikt kan worden door samenwerking tussen overheden en drinkwaterbedrijven, maar ook door medewerking van burgers en bedrijven.

Publiekscampagne
Diverse publiekscampagnes laten zien wat mensen zelf kunnen doen bij droogte en wateroverlast, zoals: "Tegel eruit, plant erin", "Huisje-Boompje-Beter" en "Actie Regenton".

Meer informatie vindt u op de website van het hoogheemraadschap van Rijnland. Zie voor meer informatie over samenwerking in de waterketen het Bestuursakkoord Water

ondertekening overeenkomst samenwerking in de waterketen