Nieuwsbericht Gemeenten Leiderdorp en Leiden werken samen aan een bereikbare regio

Gepubliceerd op: 29 november 2012 00:00

Dinsdag 27 november hebben de colleges van burgemeester en wethouders van Leiden en Leiderdorp hun ambtelijke organisaties opdracht gegeven om in nauwe samenwerking te komen tot een voorstel voor infrastructurele maatregelen die het mogelijk maken om de ruimtelijk-economische ambities van de Leidse agglomeratie waar te maken. Het voorstel moet kunnen rekenen op een breed bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak.

Voor de verdere economische ontwikkeling van de regio is een goede bereikbaarheid een belangrijke voorwaarde. De uitdaging is het vinden van de optimale balans tussen het goed bereikbaar maken van economische clusters en het maximaal leefbaar houden van de regio. De gemeenten starten met een verkenning van de ruimtelijk-economische ambities, bereikbaarheidsproblemen en mogelijke verkeerskundige oplossingen. In het najaar van 2013 willen de colleges tot afspraken komen die vervolgens ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraden.

 Gemeente Oegstgeest is gevraagd om deel te nemen aan de verkenning. Een definitief besluit hierover kan pas genomen worden als er in Oegstgeest een nieuw college is. Bij de verkenning worden ook andere overheden en belanghebbenden betrokken.