Nieuwsbericht Gemeenteraad 25 mei

Gepubliceerd op: 19 mei 2020 17:30

De gemeenteraad vergadert op maandag 25 mei vanaf 20.30 uur. De vergadering is uitsluitend digitaal te volgen via www.raadleiderdorp.nl.

Agenda:

 • Geheimhouding bekrachtiging /opheffing
 • Vragenronde
 • Concept Regionale Energie Strategie zienswijze
 • Bestemmingsplan Groene Hartcentrum
 • Rekenkamercommissie rapport Woningbouwopgave Leiden en Leiderdorp
 • Holland Rijnland zienswijze begroting 2021
 • VRHM zienswijze ontwerpprogrammabegroting 2021
 • BSGR zienswijze begrotingswijziging 2020 en meerjarenbegroting 2021-2024
 • Servicepunt71 zienswijze ontwerpbegroting 2021
 • RDOG zienswijze begrotingswijziging 2020 en programmabegroting 2021
 • Vaststellen overzicht van moties en toezeggingen
 • Lijst ingekomen stukken
 • Vaststellen besluitenlijst raad 20 april 2020