Nieuwsbericht Gemeenteraad stelt parkeerbeleid vast

Gepubliceerd op: 04 april 2012 00:00

Parkeren is een actueel onderwerp in Leiderdorp. Dat blijkt wel uit de steeds terugkerende discussie over voldoende parkeergelegenheid. Om in de toekomst goed in te kunnen spelen op de parkeerbehoefte heeft de gemeenteraad op 2 april het parkeerbeleidsplan 2012-2020 vastgesteld. Het beleidsplan brengt de huidige knelpunten in kaart en fungeert als toetsingskader voor toekomstige ontwikkelingen op het gebied van parkeren.

Wanneer men parkeeroverlast ervaart, kunnen klachten gemeld worden. Bij relevante klachten uit een wijk treedt een stappenplan in werking, waaruit kan worden opgemaakt of de wijk daadwerkelijk een parkeerprobleem heeft. Daarna zal waar mogelijk een oplossing worden geboden.

Naast het autoparkeren besteedt het parkeerbeleidsplan ook aandacht aan het fietsparkeren in de gemeente, haal- en brengverkeer rondom scholen, deelauto’s en vrachtwagenparkeren.