Nieuwsbericht Gemeenteraadsvergadering

Gepubliceerd op: 26 juni 2019 09:35

Maandag 1 juli bent u vanaf 20.30 uur van harte welkom bij de vergadering van de gemeenteraad.

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
• Bestemmingsplan Hoofdstraat Does en Hoofdstraat 213-219
• Gebiedsvisie Baanderij Nota van Uitgangspunten
• Zienswijze regionaal risicoprofiel VRHM
• 1e bestuursrapportage
• Financiële Kadernota 2020-2023

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u op www.raadleiderdorp.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@leiderdorp.nl of telefoon (071) 54 54 825.