Nieuwsbericht Gemeenteraadsvergadering 13 januari

Gepubliceerd op: 08 januari 2020 10:05

De gemeenteraad vergadert op maandag 13 januari vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis.

Agenda:
• Afscheid wethouder Martine de Bas
• Implementatie Wnra (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren)
• Bespreking coalitieakkoord
• Benoeming wethouders Joosten, Binnendijk en Van Woudenberg
• Ontheffing van het vereiste van ingezetenschap wethouders Binnendijk en Van Woudenberg
• Beëdiging wethouders Joosten, Binnendijk en Van Woudenberg