Nieuwsbericht Gemeenteraadsvergadering 18 november

Gepubliceerd op: 13 november 2019 09:00

Maandag 18 november bent u vanaf 20.30 uur van harte welkom bij de vergadering van de gemeenteraad.

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
• Kaderbesluit Leidse Ring Noord
• Mobiliteitsvisie
• Evaluatie omgekeerd inzamelen in de laag- en hoogbouw
• Wijziging Grex Amaliaplein i.v.m. verkeerscirculatie Ericalaan/Simon Smitweg
• 2e bestuursrapportage
• Ontheffing van het vereiste van ingezetenschap wethouder Binnendijk

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u op www.raadleiderdorp.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@leiderdorp.nl of telefoon 071 54 54 825.