Nieuwsbericht Gemeenteraadsvergadering 20 februari

Gepubliceerd op: 15 februari 2017 12:20

Maandag 20 februari bent u van harte welkom bij de raadsvergadering vanaf 20.30 uur.
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

• Driemaster Stedenbouwkundig Plan
• Voortzetting dienstverband griffier

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u op www.raadleiderdorp.nl.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@leiderdorp.nl of telefoon (071) 54 54 825.