Nieuwsbericht Gemeenteraadsvergadering 26 juni

Gepubliceerd op: 20 juni 2017 14:00

Maandag 26 juni bent u van harte welkom bij de raadsvergadering vanaf 20.30 uur.
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

• Jaarrekening en resultaatbestemming 2016
• 1e Bestuursrapportage 2017
• Financiële Kadernota 2018-2021
• Doorlichting reserves en voorzieningen 2017
• Hart van Holland, Regionale Agenda Omgevingsvisie
• Zienswijzen concept begrotingen 2018 gemeenschappelijke regelingen:
• Aanwijzen bestaande trouwlocaties
• R-Net Uitvoeringsbesluit
• Sociale Agenda Leiderdorp 2017-2021
• Beleidsplan Schuldhulpverlening
• Re-integratieverordening Participatiewet 2017

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u op www.raadleiderdorp.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@leiderdorp.nl of telefoon (071) 54 54 825.