Nieuwsbericht Gemeenteraadsvergadering 27 maart

Gepubliceerd op: 23 maart 2017 15:50

Maandag 27 maart bent u van harte welkom bij de raadsvergadering vanaf 20.30 uur.
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

  • Brittenstein Woningbouw
  • Duurzaamheidsagenda 2017-2025
  • Afvalscheiding scenario-onderzoek laagbouw
  • Transformatie HSL-A4 Informatiecentrum
  • Kindcentrum De Voorhof aanvullend krediet renovatie en herindeling
  • Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) Achthovenerweg 41ab, Nieuwe jongveestal en silo's
  • Verantwoording fractiegelden 2016
  • Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Leiderdorp 2017

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u op www.raadleiderdorp.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@leiderdorp.nl of telefoon (071) 54 54 825.