Nieuwsbericht Gemeenteraadsvergadering 7 oktober 2019

Gepubliceerd op: 02 oktober 2019 09:00

Maandag 7 oktober bent u vanaf 20.30 uur van harte welkom bij de vergadering van de gemeenteraad.

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

• Jeugdhulp – Concretisering visie Hart voor de Jeugd
• Verordening Auditcommissie 2019 Leiderdorp
• Verordening Ambtelijke bijstand aan de raad en fractieondersteuning 2019 Leiderdorp
• Normenkader voor de accountantscontrole, actualisatie 2019
• Zienswijze ontwerp begrotingswijziging 3 Servicepunt71
• Zienswijze voornemen lidmaatschap werkgeversvereniging GR'en in de regio Hollands-Midden

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u op www.raadleiderdorp.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@leiderdorp.nl of telefoon (071) 54 54 825.