Nieuwsbericht Gemeenteraadsvergadering 8 november 2019

Gepubliceerd op: 30 oktober 2019 08:00

Vrijdag 8 november bent u vanaf 14.00 uur van harte welkom bij de vergadering van de gemeenteraad.

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
• Programmabegroting 2020
• Septembercirculaire 2019 Gemeentefonds

De volledige agenda en bijbehorende stukken vindt u op www.raadleiderdorp.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@leiderdorp.nl of telefoon (071) 54 54 825.