Nieuwsbericht Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart

Gepubliceerd op: 10 december 2013 00:00

Voor het bezetten van de stembureaus is de gemeente Leiderdorp op zoek naar stembureauleden en tellers.

Stembureaulid
Een lid van het stembureau zorgt ervoor dat de stemming op de verkiezingsdag op een goede manier verloopt. Hij/zij voert administratieve werkzaamheden uit en stelt na afloop van de stemming de uitslag in zijn/haar stemdistrict vast. Na uw aanmelding, nemen wij u op in onze poule van stembureauleden. U wordt dan bij alle verkiezingen aangeschreven voor deelname.

U begint als stembureaulid om 07.00 uur 's morgens. De eindtijd varieert omdat de stemmen handmatig geteld worden. Als u lid wilt worden van een stembureau bent u verplicht om een training te volgen. Deze wordt gegeven in de raadzaal van het gemeentehuis op 11 februari 2014 om 19.00 uur. Een stembureaulid moet 18 jaar of ouder zijn. De Nederlandse taal goed beheersen en nauwkeurig kunnen werken.

Tellers
Als teller wordt u om 21.00 uur verwacht op het stembureau. U helpt de stembureauleden bij het sorteren en tellen van de stembiljetten. Een teller moet 18 jaar of ouder zijn.

Vergoeding
Voor de aanwezigheid tijdens de training en de verkiezingsdag ontvangt u als stembureaulid een vergoeding en als teller een cadeaubon.

Aanmelden en informatie
Aanmelden kan tot uiterlijk 20 december 2013. Stuur een mail naar: verkiezingen@leiderdorp.nl, met als onderwerp: ‘aanmelding verkiezingen'. Geef in de mail de volgende gegevens op: uw naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met (071) 54 58 500 of via verkiezingen@leiderdorp.nl.

stemmen