Nieuwsbericht Gemeenteraden stellen kaders Leidse Ring Noord vast

Gepubliceerd op: 07 juli 2016 15:20

Impressie ongelijkvloerse kruising Oude Spoorbaan
Impressie ongelijkvloerse kruising Schildwacht


Deze week hebben de gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp de ruimtelijke en financiƫle kaders van de Leidse Ring Noord vastgesteld. Met dit kaderbesluit stemden de politieke partijen in met de inpassing van de ringweg. Het plan biedt volgens hen veel voordelen voor autoverkeer, fietsers en openbaar vervoer (R-Net).

In de Leiderdorpse raad was met name de maximumsnelheid op de Oude Spoorbaan en de handhaving ervan punt van beraad. Uiteindelijk heeft de raad ingestemd met een maximumsnelheid van 80 km/u. Daarbij werd een motie aangenomen om een aantal zaken nader te onderzoeken en hierover voor november aan de raad te rapporteren. Deze zaken betreffen onder andere de handhaving van de maximumsnelheid, geluidsmaatregelen bij Driegatenbrug en het Ovaal, en de uitvoeringsvolgorde.

De komende anderhalf jaar staan in het teken van de verdere uitwerking van het plan. Denkt u hierbij aan nader onderzoek, detaillering van het ontwerp, planologische procedures en voorbereiding van de aanbesteding. Belanghebbenden worden in deze fase opnieuw nauw betrokken.

Als de gemeenteraden eind 2017 ook het uitvoeringsbesluit vastgesteld hebben, kunnen de bouwwerkzaamheden beginnen. Volgens de planning starten de eerste werkzaamheden in 2018.