Nieuwsbericht Gemeenteraden stellen kaders Leidse Ring Noord vast

Gepubliceerd op: 13 juli 2016 12:50

Deze week hebben de gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp de ruimtelijke en financiële kaders van de Leidse Ring Noord vastgesteld. Met dit kaderbesluit stemden de politieke partijen in met de inpassing van de ringweg. Het plan biedt volgens hen veel voordelen voor autoverkeer, fietsers en openbaar vervoer (R-Net).

In de Leiderdorpse raad was met name de maximumsnelheid op de Oude Spoorbaan en de handhaving ervan punt van beraad. Uiteindelijk heeft de raad ingestemd met een maximumsnelheid van 80 km/u. Daarbij werd een motie aangenomen om een aantal zaken nader te onderzoeken en hierover voor november aan de raad te rapporteren. Deze zaken betreffen de handhaving van de maximumsnelheid, geluidsmaatregelen bij Driegatenbrug en het Ovaal, en de uitvoeringsvolgorde.


De komende anderhalf jaar staan het teken van de verdere uitwerking van het plan. Denkt u hierbij aan nader onderzoek, detaillering van het ontwerp, planologische procedures en voorbereiding van de aanbesteding. Belanghebbenden worden in deze fase opnieuw nauw betrokken.

Als de gemeenteraden eind 2017 ook het uitvoeringsbesluit vastgesteld hebben, kunnen de bouwwerkzaamheden beginnen. Volgens de planning starten de eerste werkzaamheden in 2018.

Project Leidse Ring Noord
Met het project Leidse Ring Noord werken Leiden en Leiderdorp aan een betere doorstroming van doorgaand verkeer op de Plesmanlaan, Schipholweg, Willem de Zwijgerlaan en de Oude Spoorbaan. Deze wegen vormen samen met de N446, A4, de A44 en de nog aan te leggen Rijnlandroute de Leidse Ring. De ringstructuur moet doorgaand verkeer om het stadscentrum van Leiden en de dorpskern van Leiderdorp leiden, zodat daar meer ruimte voor bestemmingsverkeer, openbaar vervoer, fietsers en voetgangers ontstaat. Langs de Leidse Ring Noord worden extra maatregelen genomen om tot een goede inpassing te komen. Het project bestaat uit drie tracédelen: Plesmanlaan, Willem de Zwijgerlaan en Oude Spoorbaan.


Meer informatie over het project vindt u op www.leiden.nl/leidsering.