Nieuwsbericht Gemeentewinkel werkt vanaf 7 juli op afspraak om u beter van dienst te zijn

Gepubliceerd op: 01 juli 2014 00:00

michiel

Professioneel en klantgericht. Met dat doel werkt de gemeente aan aanpassing van haar dienstverlening aan individuele inwoners, ondernemers en instellingen. Volgende week zetten we weer een stap. Na een succesvolle proef bij loket burgerzaken op de woensdagavond, gaat de afdeling Gemeentewinkel vanaf 7 juli 2014 volledig op afspraak werken. Reden voor een aantal vragen aan wethouder Michiel van der Eng.

Wat gaat er veranderen?

“Wie een paspoort nodig heeft of aangifte van een geboorte wil doen, kan momenteel iedere ochtend binnenlopen in het gemeentehuis. Vanaf maandag 7 juli verandert dat. Dan gaan alle loketten van de Gemeentewinkel op afspraak werken. Het afsprakensysteem geldt niet alleen voor burgerzaken, maar ook voor bouwen en wonen, belastingen, en zorg. Voor alle publiekszaken dus, zoals het aanvragen van een reisdocument, rijbewijs, uittreksel, vergunning, kwijtschelding van belasting, hulp in de huishouding, vervoer, gehandicaptenkaart en -plaats.”

Waarom gaat dat gebeuren?

“We verwachten onze klanten zo beter van dienst te zijn. Ze worden meteen geholpen en hoeven niet meer te wachten. Ander voordeel is dat de klant én de medewerker zich kunnen voorbereiden op de afspraak, wat herhaalbezoek voorkomt. Bijkomend pluspunt is dat we efficiënter kunnen werken en dat kost minder geld. We weten straks immers precies hoeveel balies we moeten openen en hoeveel medewerkers nodig zijn. Kostenbesparing is niet ons voornaamste motief, maar de burger mag in deze tijden van ons verwachten dat we kritisch naar de kosten kijken.

Vorig jaar zijn we bij burgerzaken op de woensdagavond begonnen met het afsprakensysteem. Dat is zowel klanten als medewerkers goed bevallen. Daarom voeren we het nu in voor alle producten die individuele klanten met de gemeente willen regelen.”

Hoe kunnen mensen een afspraak maken?

“Dat kan op drie manieren. Ze kunnen digitaal een afspraak maken via www.leiderdorp.nl. Bellen kan ook: (071) 54 58 500. We zijn op werkdagen telefonisch te bereiken van 8.00 tot 17.00 uur en op woensdag tot 20.00 uur. Gedurende deze tijden kunnen klanten ook bij de receptiebalie in het gemeentehuis een afspraak maken.”

Stuurt u klanten zonder afspraak weg?

“Nee, we gaan ervan uit dat mensen moeten wennen aan de nieuwe manier van werken. Daarom worden klanten die geen afspraak hebben gemaakt de eerste tijd nog wel geholpen als ze zich aan de balie melden. Ze lopen alleen wel het risico dat ze langer moeten wachten, omdat klanten met een afspraak vóór gaan.

Komt de gemeente ook aan huis?

“Ja, dat doen we als iemand een identiteitskaart nodig heeft en zelf door ziekte of beperking niet naar het gemeentehuis kan komen en niemand heeft om hem te brengen. Dan gaan we op huisbezoek.”

Wat gaat er in de toekomst nog meer veranderen?

“De gemeente gaat steeds meer digitaal werken. Nu al zijn diverse zaken via internet te regelen. Het melden van een verhuizing bijvoorbeeld. Of het aanvragen van een uittreksel uit de burgerlijke stand of de gemeentelijke basisregistratie personen (BRP). Ook een omgevingsvergunning is digitaal aan te vragen. Wij gaan deze diensten in de toekomst nog uitbreiden.”

Vallen mensen zonder internet niet buiten de boot?

“Onze dienstverlening moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom kunnen mensen de gemeente op verschillende manieren bereiken om hun zaken te regelen. Via internet, telefonisch of via de receptie in het gemeentehuis.

Wij zijn van plan in het atrium van het gemeentehuis een aantal internetplekken voor bezoekers in te richten. Klanten die thuis geen computer hebben, kunnen zo toch van onze digitale diensten gebruikmaken, desgewenst met hulp van een van onze medewerkers.”