Nieuwsbericht Geslaagde opruimacties 2012

Gepubliceerd op: 07 november 2012 00:00

opruimactie

In 2012 zijn er weer diverse opruimacties geweest in Leiderdorp in samenwerking met Rijnhart Wonen. De bewoners konden hun grofvuil, witgoed en bruingoed inleveren op een aangegeven plek.

Dit jaar was de grote schoonmaak op het Jan de Hartogplein, Langedijkdreef, Burchtplein en Schansen/Dreven. Alle overtollige zaken uit bergingen en woningen werden ingeleverd en door de gemeente afgevoerd. Oud ijzer, elektrische apparaten en bruikbare goederen zijn apart ingezameld.

De opruimacties krijgen in 2013 zeker een vervolg. Vindt u dat uw buurt ook in aanmerking komt voor een schoonmaakactie of andere een gezamenlijke inspanning? Neemt u dan contact op met de wijkregisseur, Carla Rijling tel. (071) 54 58 573 of crijling@leiderdorp.nl.

U kunt uw grofvuil ook aanleveren bij de tijdelijke milieustraat aan de Simon Smitweg  of bellen met de grofvuillijn (071) 54 58 500.