Nieuwsbericht Gesprek met wethouder financiën Michiel van der Eng

Gepubliceerd op: 29 mei 2012 00:00

Graag nodigen wij u uit voor een gesprek met Michiel van der Eng, wethouder financien, op donderdag 7 juni 2012 van 11.00 tot 12.00 uur in het gemeentehuis. Door het gesprek te houden in het atrium heeft het een openbaar karakter. Inwoners en pers zijn uitgenodigd bij het gesprek aan te schuiven.

De wethouder presenteert de Financiële Kadernota 2013-2016 en er is gelegenheid om vragen te stellen.

De Financiële Kadernota is de voorloper van de begroting. De nota gaat in op de rijksbezuinigingen en het effect hiervan op Leiderdorp en geeft inzicht in de verwachte financiele positie van de gemeente (met een doorkijk naar volgende jaren). Ook bevat de nota de uitgangspunten die voor de nieuwe begroting worden gehanteerd.

Op maandag 2 juli 2012 bespreekt de gemeenteraad de Financiële Kadernota 2013-2016.