Nieuwsbericht Gezamenlijke aanpak laaggeletterdheid in regio

Gepubliceerd op: 23 september 2013 00:00

Op woensdag 18 september tekenden 40 bondgenoten uit de regio Holland Rijnland het convenant regionaal bondgenootschap geletterdheid. In het convenant spreken de bondgenoten met elkaar af om samen de laaggeletterdheid in de regio te bestrijden. Het convenant werd ondertekend door gemeenten, bedrijven, bibliotheken en diverse partijen op het gebied van gezondheid en onderwijs. Wethouder Herbert Zilverentant ondertekende het convenant voor de gemeente Leiderdorp: ’Lezen en schrijven is essentieel in dit leven, ik heb daarom dit convenant van harte ondertekend.’

Roos van Gelderen, lid van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland en wethouder Jeugd, Zorg en Welzijn van Leiden gaf aan hoe belangrijk het is om de laaggeletterdheid te bestrijden. “In onze regio zijn er meer 50.000 inwoners waaronder 25.000 werknemers die zoveel moeite met lezen en schrijven hebben dat ze onvoldoende kunnen functioneren in de maatschappij en op de werkvloer. Tijd om alle kennis en energie in onze regio te bundelen! Want laaggeletterdheid kan niet door één persoon of één instantie worden opgelost. Hiervoor is een gezamenlijke aanpak nodig.”

De bondgenoten leveren een bijdrage aan de bestrijding van laaggeletterdheid door hun werknemers, cliënten of bezoekers te verwijzen naar een lees-of schrijfcursus. Door communicatiematerialen en werkinstructies te vereenvoudigen en door laaggeletterdheid op de werkvloer bespreekbaar te maken. Daarnaast werken de bondgenoten met elkaar samen: ze delen kennis over activiteiten, inspireren elkaar met goede voorbeelden zoals het inzetten van de Taalmeter om laaggeletterdheid te herkennen en leveren hun bijdrage aan onderzoek dat wordt uitgevoerd door de Universiteit Maastricht.

Initiatiefnemers van het bondgenootschap laaggeletterdheid in de regio zijn: Holland Rijnland, Stichting Lezen en Schrijven, het ROC ID college, ROC Leiden en de gemeenten Alphen aan den Rijn, Katwijk en Leiden

convenant schrijven 

Foto: JP Witteman van Buro JP