Nieuwsbericht GOED inzamelen, meer grondstoffen, minder afval!

Gepubliceerd op: 29 januari 2020 15:30

Goed
Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad besloten in heel Leiderdorp nascheiding van PMD (plastic-, metaal- en drankverpakkingen) in te voeren. Nascheiding van PMD is voor Leiderdorp de beste optie om haar doelstelling van 75 procent afvalscheiding en maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar te realiseren. Deze keuze is duurzaam, zorgt voor gemak en lagere inzamel- en investeringskosten. Nascheiding van PMD wordt per 1 februari 2020 ingevoerd.

De bovengrondse containers voor PMD worden op 29 en 30 januari verwijderd. De ondergrondse containers voor PMD worden per maandag 3 februari gesloten. Vanaf 3 februari wordt alle herbruikbare PMD nagescheiden uit het restafval. U hoeft PMD dus niet meer apart in te zamelen.

Minicontainer voor papier
Om meer grondstoffen in te zamelen krijgen alle laagbouwwoningen een minicontainer voor papier. We verwachten deze in het derde kwartaal 2020 uit te geven. Voor inwoners die liever op een andere manier papier scheiden (zoals zelf naar de papierbak brengen) is er de mogelijkheid de minicontainer voor papier niet af te nemen. U wordt hierover per brief geïnformeerd.

De pilot met bronscheiding in de proefwijken Schansen en Dreven en 't Heerlijk Recht is stopgezet.

Meer informatie vindt u op www.leiderdorp.nl/goedinzamelen