Nieuwsbericht Goed inzamelen! Meer grondstoffen, minder afval

Gepubliceerd op: 18 oktober 2017 10:10

thema afval

Wist u dat het grootste deel van uw huishoudelijk afval eigenlijk geen afval is, maar grondstof? Hier worden nieuwe gebruiksproducten van gemaakt. Deze grondstoffen zijn hard nodig omdat er steeds minder grondstoffen beschikbaar zijn. Bovendien geeft de verbranding van afval veel milieuschade. Dus minder grondstoffen bij het afval betekent ook meer milieuwinst en kostenbesparing.

Daarom gaan wij anders inzamelen, namelijk 'omgekeerd inzamelen'. Hier hebben wij uw hulp bij nodig. Wij komen straks uw gescheiden grondstoffen aan huis ophalen. Met het kleine beetje restafval dat u dan overhoudt, kunt u terecht bij de inzamelcontainer in uw buurt.

Wat is omgekeerd inzamelen?
Bij omgekeerd inzamelen wordt het restafval niet meer aan huis opgehaald. In dit geval worden juist de grondstoffen, die opnieuw benut kunnen worden, gescheiden aan huis opgehaald. Het restafval wordt ingezameld via een aantal ondergrondse containers in de wijk.

Wat zijn grondstoffen?
Grondstoffen die nu nog veel bij het restafval terecht kunnen, maar gebruikt kunnen worden om nieuwe producten mee te maken zijn:
• plastic-, metaal- en drankverpakking (PMD)
• papier en karton
• groente-, fruit-, en tuinafval

Planning
Het omgekeerd inzamelen wordt gefaseerd ingevoerd. Begin 2018 beginnen we met een 'pilot' in de wijk 't Heerlijk Recht (laagbouw). Dit is dus de eerste wijk waar het omgekeerd inzamelen wordt ingevoerd. De tweede helft van 2018 starten we met een pilot in de wijk Schansen en Dreven (hoogbouw). Daarna zal het omgekeerd inzamelen per wijk verder ingevoerd worden.

Momenteel wordt het locatieplan uitgewerkt. Ook zal er nog een aanbesteding plaatsvinden. Zodra dit rond is, wordt duidelijk wat de planning is. De wijk 't Heerlijk Recht zal begin 2018 overgaan. Voor de overige wijken zal de planning eind 2017/begin 2018 bekend zijn.

Hoe moet ik mijn afval straks aanbieden?
Met de nieuwe manier van inzamelen willen we het voor u, als inwoner van Leiderdorp, makkelijk maken om grondstoffen te scheiden en bij huis apart te bewaren. Daarom krijgen alle laagbouwwoningen de beschikking over drie minicontainers:
• één minicontainer voor PMD (plastic, metaal en drankverpakkingen);
• één minicontainer voor papier en karton;
• één minicontainer voor GFT (groente-, fruit- en tuinafval).

goedinzamelen bakken

Doordat wij deze grondstoffen straks apart aan huis op komen halen, blijft er weinig restafval over. Restafval kan dan weggebracht worden naar een ondergrondse container op loopafstand in uw buurt.

De hoogbouw wordt voorzien van aparte containers voor het gescheiden inzamelen van PMD, papier, glas en GFT.
Glas en textiel, kunt u, net als nu naar een centrale container brengen.

Meer informatie
Meer informatie over de nieuwe manier van inzamelen vindt u op www.leiderdorp.nl/goedinzamelen.