Nieuwsbericht Goed inzamelen! Meer grondstoffen, minder afval

Gepubliceerd op: 12 december 2017 11:10

Wist u dat het grootste deel van uw huishoudelijk afval eigenlijk geen afval is, maar grondstof? Hier worden nieuwe gebruiksproducten van gemaakt. Deze grondstoffen zijn hard nodig, omdat er steeds minder grondstoffen beschikbaar zijn. Bovendien geeft de verbranding van afval veel milieuschade. Dus minder grondstoffen bij het afval betekent ook meer milieuwinst en kostenbesparing.

Daarom gaan wij anders inzamelen. Hier hebben wij uw hulp bij nodig. Wij komen straks uw gescheiden grondstoffen aan huis ophalen. Met het kleine beetje restafval dat u dan overhoudt, kunt u terecht bij de inzamelcontainer in uw buurt. Met deze nieuwe manier van inzamelen willen wij samen met u het percentage grondstoffen dat gescheiden wordt ingezameld verhogen naar 75% in 2020.

Thema afval

Planning
In januari 2018 beginnen we in de wijk 't Heerlijk Recht (laagbouw). De tweede helft van 2018 starten we met een pilot in de wijk Schansen en Dreven (hoogbouw). Daarna zal het omgekeerd inzamelen per wijk verder ingevoerd worden. Zodra uw wijk aan de beurt is, wordt u hier tijdig met een brief over geïnformeerd.

Alle laagbouwwoningen krijgen de volgende minicontainers:

  •  één container voor PMD (plastic, metaal en drankverpakking);
  • één container voor papier en karton;
  • één container voor GFT (groente-, fruit- en tuinafval).

De hoogbouw wordt voorzien van aparte containers voor het gescheiden inzamelen van PMD, papier, glas en GFT.

Hoe vaak worden de minicontainers geleegd?

  • GFT (groente-, fruit- en tuinafval): 1x per 2 weken (net als nu)
  • PMD (plastic, metaal en drankverpakkingen): 1x per 2 weken
  • papier en karton: 1x per 4 weken

Kijk voor alle informatie over Goed inzamelen op www.leiderdorp.nl/goedinzamelen

 

Afvalwijzer 2018
Om u op maat te informeren over de ophaaldata van 2018, hebben wij de 'Afvalwijzer' beschikbaar gesteld.
Alles over de afvalinzameling op ùw adres vindt u in de AfvalWijzer en in de AfvalWijzer App.

Uw persoonlijke afvalkalender kunt u digitaal raadplegen via www.mijnafvalwijzer.nl.
U kunt inloggen met postcode en huisnummer en vervolgens zien wanneer welke bak wordt geleegd.
U kunt de kalender ook printen door op de knop PDF te klikken. U krijgt dan een jaaroverzicht van uw adres in beeld dat u vervolgens kunt printen. Controleer regelmatig www.mijnafvalwijzer.nl voor wijzigingen!

Download ook de gratis app op uw smartphone. Deze is te downloaden via de App Store, Play Store of Windows Store (zoek op 'AfvalWijzer'). Met de AfvalWijzer app kunt u uw inzameldagen op elk gewenst moment inzien. Ook kunt u instellen dat u een berichtje ontvangt wanneer uw container klaar moet worden gezet. De app en website hebben ook algemene informatie over afvalsoorten en afvalscheiding.

Scheidingsinformatie
De afvalwijzer is voorzien van een 'afval ABC' die u helpt bij het scheiden van grondstoffen. Hier kunt u zien welke grondstof in welke bak moet.