Nieuwsbericht Goed inzamelen! Meer grondstoffen, minder afval

Gepubliceerd op: 26 februari 2020 00:05

Goed
Sinds 1 februari mogen plastic-, metaal- en drankverpakkingen (PMD) bij het restafval.  Het grootste deel van uw huishoudelijk afval is eigenlijk geen afval, maar grondstof! Hier worden nieuwe gebruiksproducten van gemaakt. Deze grondstoffen zijn hard nodig omdat er steeds minder grondstoffen beschikbaar zijn. Bovendien geeft de verbranding van afval veel milieuschade. Dus minder grondstoffen bij het afval betekent ook meer milieuwinst en kostenbesparing.
Daarom is er zorgvuldig gekeken naar welke manier van grondstoffen inzamelen op dit moment de meeste winst oplevert. Voor Leiderdorp is dit nascheiden van PMD. Hiermee kunnen we de doelstelling van 75% afvalscheiding en maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar realiseren. Deze keuze is duurzaam, zorgt voor gemak en lagere inzamel- en investeringskosten.

Per 1 februari 2020 mag het PMD bij het restafval mag en de overige grondstoffen gescheiden worden ingezameld. Voor het inzamelen van papier en karton krijgen alle huishoudens in Leiderdorp eind 2020 een blauwe minicontainer.

Wist u dat...
• alle PMD bij het restafval mag? De scheidingsinstallatie haalt vervolgens het herbruikbare plastic uit het restafval
• kassabonnetjes en vervuild papier/karton (zoals pizzadozen) bij het restafval moeten? Deze producten kunnen namelijk vanwege coating, inkt en vet de papierinzameling vervuilen.
• dat het niet alleen belangrijk is om grondstoffen goed in te zamelen, maar ook om afval te verminderen? Enkele tips:

  •  Neem zelf een (katoenen) herbruikbare boodschappentas en bakjes mee en koop zoveel als mogelijk verpakkingsloze producten.
  • Gebruik een herbruikbaar groente en fruitzakje. Deze zijn vaak verkrijgbaar in de supermarkt.
  • Kies voor kraanwater en gebruik een herbruikbaar flesje. Dit is minstens zo goed en veel goedkoper.
  • Neem je eigen koffie-to-go beker mee.
  • Koop bewust en geef je spullen een tweede leven

Kijk op www.mijnafvalwijzer.nl of download de AfvalwijzerApp om precies te zien wat in welke bak mag