Nieuwsbericht Graven proefsleuven Zijlkwartier

Gepubliceerd op: 15 april 2015 11:40

In het Zijlkwartier worden vanaf maandag 20 april proefsleuven gegraven aan de Zijloordkade. Deze proefsleuven worden gegraven om de exacte ligging van een hoogspanningskabel inzichtelijk te maken. Dit maakt onderdeel uit van de voorbereidende werkzaamheden voor het uitvoeren van de maatregelen ter verbetering van de waterhuishouding in het Zijlkwartier.

Het graven van de proefsleuven vindt plaats ter hoogte van Pinksterbloem, Meijelaan, Steenbakkerslaan, Zijllaan en Zijldijk. Per locatie duren de werkzaamheden ongeveer een dag. Op de locaties waar eventueel tijdelijk afsluitingen nodig zijn, wordt verkeer ter plaatse omgeleid.

Een overzichtstekening met de exacte locaties vindt u in de bijlage