Nieuwsbericht Groenwerkzaamheden in de gemeente

Gepubliceerd op: 10 april 2012 00:00

Gazonrenovatie Poortwacht

De gemeente heeft afgelopen week het gazon bij de Poortwacht gerenoveerd. Het gazon lag onder het stoepniveau en is daarom opgehoogd en opnieuw ingezaaid.

Planten van heesters en bomen

Op diverse locatie worden momenteel bomen en heesters geplant. Het gaat om ongeveer 100 bomen ter vervanging van dode bomen.

Herplant VTA

De afgelopen periode zijn in het dorp bomen verwijderd in het kader van de VTA (veiligheidsinspectie). Er zal ook een herplantingsronde plaatsvinden voor 207 bomen. Voordat hiermee in het najaar wordt gestart informeren wij u via gemeente aan huis en de website.

Meer informatie over de veiligheidsinspectie bomen vindt u op www.leiderdorp.nl/groen