Nieuwsbericht Grondwateronderzoek gebied Van Leeuwenpark- Rijksweg A4

Gepubliceerd op: 01 juli 2015 09:05

Het Rijk heeft zich ten doel gesteld om locaties met risicovolle bodemverontreiniging met voorrang aan te pakken. Het gaat hierbij om risico's voor de mens, het milieu en/of verspreiding (via grondwater).

Op de locatie Van Leeuwenpark Leiderdorp is sprake van bodemverontreiniging met risico op verspreiding via grondwater. Het betreft een verontreiniging met vluchtige chloorkoolwaterstoffen gerelateerd aan het vroegere gebruik door een chemische wasserij. De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de aanpak van de verontreiniging. In het verleden is al een grondsanering uitgevoerd. Binnenkort pakt de Omgevingsdienst West-Holland namens de provincie ook de grondwatersanering op.

Voor het nauwkeurig in kaart brengen van de grondwaterverontreiniging laat de Omgevingsdienst West-Holland een aantal diepe peilbuizen plaatsen. De peilbuizen worden vanaf 8 juli geplaatst in het openbaar gebied tussen het Van Leeuwenpark en de rijksweg A4. Het onderzoek zal tot einde zomer duren.

Documentatie over het onderzoek is hier te vinden op de website van de Omgevingsdienst West-Holland.