Nieuwsbericht Groot onderhoud rioolgemaal Dijkwacht

Gepubliceerd op: 24 juni 2015 09:55

Van 29 juni tot en met 3 juli wordt groot onderhoud uitgevoerd aan het rioolgemaal bij Dijkwacht 2. Het groot onderhoud bestaat uit het aanbrengen van een nieuwe beschermlaag aan de binnenzijde van de gemaalput. Omdat er in dit gemaal veel vuil wordt aangetroffen dat niet in het riool thuis hoort, wordt gelijktijdig een voorziening gemaakt om dit vuil op te vangen.

Tijdens het uitvoeren van het groot onderhoud van 29 juni tot en met 3 juli vinden de volgende afsluitingen plaats:

  • Dijkwacht tussen huisnummer 1-39 (oneven) en
  • Dijkwacht 2-18 (even) en de hoek met de Elisabeth van Engelandlaan.

Verkeersmaatregelen
Fietsverkeer wordt tijdens de ochtendspits (tussen 8:00 uur en 10:00 uur) begeleid door een verkeersregelaar. Voor fietsers richting het centrum en voor voetgangers blijft de Dijkwacht open. Zij kunnen hinder ondervinden van de werkzaamheden. Fietsers in de richting van de Torenwacht wordt aanbevolen via de Elisabeth van Engelandlaan te gaan. Dit is met borden aangegeven.

Parkeren
Om ruimte te bieden aan de werkzaamheden is het verboden om auto's binnen het werkgebied op de openbare weg te parkeren. De parkeerplaatsen van het appartementencomplex aan de Dijkwacht met de huisnummers 1-25, en op eigen terrein voor de huisnummers 35-39 zijn bereikbaar.  De toegang tot de huisnummers 8-18 en huisnummer 1-35 wordt voor autoverkeer beperkt. De huisnummers 2-6 zijn niet met de auto bereikbaar.