Nieuwsbericht Groot onderhoud Spanjaardsbrug en Zijlbrug

Gepubliceerd op: 14 mei 2018 12:15

provincie zuidholland De provincie Zuid-Holland voert in 2018 groot onderhoud uit aan 2 bruggen in Leiden (de Zijlbrug en de Spanjaardsbrug) en aan één brug in Hoogmade (Doesmolenbrug). De werkzaamheden vinden plaats vanaf juli 2018 en zijn naar verwachting aan het einde van 2018 afgerond.

Groot onderhoud

De werkzaamheden aan de Zijlbrug en Spanjaardsbrug vallen binnen het vaarwegtraject de Zijl die loopt van Leiden tot aan Warmond. De Doesmolenbrug gaat over de Does bij Hoogmade. De voornaamste werkzaamheden aan de 3 bruggen zijn het vervangen van de slijtlaag, deklaag, slagbomen en camera's, technisch onderhoud aan besturingsmechanisme en aandrijfmechanisme en het herstellen van betonschades.

Zijlbrug

De werkzaamheden aan de Zijlbrug worden in fases uitgevoerd, met wisselende hinder voor het wegverkeer en het vaarwegverkeer. De weg wordt zoveel mogelijk gedeeltelijk gestremd, zodat wegverkeer erlangs kan. De zomermaanden van 2018 is de voorkeurperiode voor deze werkzaamheden, omdat er dan minder verkeersdrukte is.

De vaarweg onder het beweegbare gedeelte van de brug wordt in deze periode ook tijdelijk gestremd om de onderzijde van het val te kunnen schilderen. Scheepvaart kan wel onder het vaste deel van de brug door. In het najaar wordt de aandrijflijn vervangen. Daardoor is er gedurende 4 weken geen brugbediening mogelijk. Schepen met een grote doorvaarthoogte moeten in die periode een andere route kiezen.

Spanjaardsbrug

De Spanjaardsbrug is een monumentale brug. Naast het groot onderhoud aan de brug moeten ook renovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd aan het val en de balans. De werkzaamheden aan de Spanjaardbrug duren naar verwachting 2 maanden. Het autoverkeer is dan gestremd. Voor fietsers en voetgangers wordt er een pontonbrug neergelegd, die regelmatig openvaart voor het vaarwegverkeer. Dit levert langere wachttijden voor de scheepvaart op. De werkzaamheden starten ná 3 oktober 2018 om zo de hinder voor de scheepvaart en fietsers in de zomerperiode te beperken.

Doesmolenbrug

Een deel van de werkzaamheden aan de Doesmolenbrug is meegenomen in het groot onderhoud aan de N446 van april tot en met juli 2017. De resterende werkzaamheden (aan beton, staal en elektrotechnische installatie) worden tussen november 2018 en februari 2019 uitgevoerd. Naar verwachting wordt de weg 2 weekenden gestremd. Gedurende een maand is er geen brugbediening, waardoor er een stremming geldt voor het grotere vaarwegverkeer. Indien mogelijk gelden er vooraf vastgestelde tijden (bloktijden) waarop de brug wel bediend wordt.

Hinder

Omleidingen en afsluitingen dienen nader bepaald te worden. Bovenstaande informatie is onder voorbehoud. De provincie is nog in overleg met belanghebbenden.

Vragen of meer informatie
Meer informatie over het groot onderhoud is te vinden op de website:
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/vaarwegen/vaarwegen/vaarwegen/leiden-warmond/groot-onderhoud/
U kunt de provincie ook volgen via Twitter (@verkeerZH).