Nieuwsbericht Groot onderhoud Van Diepeningenlaan

Gepubliceerd op: 26 juli 2013 00:00

Half september wordt gestart met de uitvoering van groot onderhoud aan de Van Diepeningenlaan. Hier wordt groot onderhoud uitgevoerd en ingericht tot 30 kilometergebied. De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd. De uitvoering duurt circa drie maanden. Het ontwerp is in te zien in de bijlage in de rechtermarge.

Inloopavond
Op woensdag 28 augustus, van 17.00 uur tot 19.00 uur bent u van harte welkom om het ontwerp te bekijken en vragen te stellen. Dit vindt plaats in het Atrium van het gemeentehuis aan de Willem – Alexanderlaan 1.

Werkzaamheden
De Van Diepeningenlaan wordt, in overeenstemming met de rest van de wijk Ouderzorg, duurzaam veilig ingericht tot 30 kilometergebied. Dit betekent dat snelheidsremmende maatregelen worden aangebracht zoals:

-       verhoogde kruisingsvlakken bij de kruisingen Beekestein, Raaphorst en Lokhorst;
-       aanbrengen van een in- en uitritconstructie bij het parkeerterrein op de hoek Van Diepeningenlaan / Persant Snoepweg;
-       de rijweg wordt versmald tot 5,5 á 6 meter.

Door de versmalling ontstaat extra ruimte om parkeerplaatsen te realiseren:

-       schuine parkeerplaatsen aan de zijde van het park. Dit levert ongeveer 40 extra parkeerplaatsen op;  
-       de parkeerplaatsen worden voorzien van zwarte straatstenen, de parkeerindeling wordt gemarkeerd met witte straatstenen.

Daarnaast worden de volgende aanpassingen aan de weg gerealiseerd:

-       de bestaande langsparkeerplaatsen aan de zijde van de Horsten worden breder, van 1.80 meter naar 2.00 meter;
-       verwijderen van markering van de fietsstroken en middenas;
-       aanleggen van een laad- en losplaats ter hoogte van Brasserie Park;
-       vervangen van asfaltverharding voor trottoirtegels op het wandelpad langs het park;
-       aanpassen van de openbare verlichting;
-       opnieuw inplanten van de plantsoenen aan de zijde van het park.

Overlast
Tijdens de werkzaamheden is op sommige locaties mogelijk geen doorgang. De omleidingen vindt u in het overzicht op onze website. Verkeer wordt ter plaatse met borden omgeleid. De winkels blijven bereikbaar via de Laan van Ouderzorg.

Bomen
De meidoorns maken deel uit van de bomen die geïnspecteerd worden op veiligheid en aanwezigheid van ziekten. Aan de hand van de uitkomsten wordt besloten de bomen te handhaven of op te nemen in de herinrichting. Hier wordt u over geïnformeerd.

Markt
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden krijgt de markt aan de Santhorst tijdelijk een andere opstelling. Dit is noodzakelijk voor de bereikbaarheid van de Van Diepeningenlaan en de Horsten.

Indien u naar aanleiding van deze informatie vragen heeft, kunt u contact opnemen met de projectleider: Roy Ramdien. Telefoonnummer: (071) 54 58 554 of email: rramdien@leiderdorp.nl