Nieuwsbericht Handhaving verkeersmaatregelen rondom Winkelhof

Gepubliceerd op: 18 november 2009 00:00

De maatregelen vloeien voort uit het Plan van Aanpak en zijn besproken met de leden van de omwonendenvereniging Centrumplein. Zo zijn er bijvoorbeeld  hydraulische palen neergezet bij de Obool en de Dubloen om foutparkeren tegen te gaan.

Karolusgulden
Aan het begin van de Karolusgulden is onlangs het bord met daarop de aanduiding ‘woonerf' veranderd in een bord met '30 km zône'.  Het gebied is namelijk ook als dusdanig ingericht. Parkeren is ook hier alleen toegestaan in de daarvoor bestemde parkeervakken. 

Met deze laatste aanpassing is aan alle randvoorwaarden voldaan om te gaan handhaven. Met de politie zijn hierover afspraken gemaakt. Wie zich niet aan de aangepaste regels houdt, riskeert dus voortaan een boete.