Nieuwsbericht Heiwerkzaamheden Oude Rijn

Gepubliceerd op: 31 december 2012 00:00

Binnenkort starten de Provincie Zuid-Holland en de Combinatie A4 Burgerveen –Leiden gelijktijdig met werkzaamheden op de Oude Rijn. De Provincie Zuid Holland voert een grootschalige oeververvanging uit langs de Oude Rijn tussen de Leiderdorpsebrug en het aquaduct A4. De Combinatie A4 Burgerveen – Leiden begint met heiwerkzaamheden voor het tweede A4 aquaduct in de Oude Rijn.

Heiwerkzaamheden aquaduct Oude Rijn

Vanaf maandag 7 januari tot en met vrijdag 11 januari wordt de hulpdamwand in de Oude Rijn getrokken. Aansluitend start op maandag 14 januari het heiwerk van de combiwand voor het aquaduct in de Oude Rijn. Deze heiwerkzaamheden duren ongeveer 3 weken. De uitvoering van deze werkzaamheden kan enige geluids- en trillingsoverlast opleveren voor de directe omgeving. De werkzaamheden vinden overdag plaats tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

Stremming scheepvaart Oude Rijn

Door de uitvoering van deze werkzaamheden is de Oude Rijn ter plaatse voor scheepvaart in de volgende perioden gestremd:

  •  Van maandag 7 januari tot en met vrijdag 11 januari 2013, telkens tussen 07.00 en 18.00 uur;
  •  Van maandag 14 januari 07.00 uur tot en met vrijdag 1 februari 18.00 uur (weken 3, 4 en 5) volledig 24 uur aaneengesloten.

Als u vragen heeft over de verbreding van de A4 kunt u gratis bellen naar de landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat 0800 – 8002. Om op de hoogte te blijven van de werkzaamheden, kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief via: nieuwsbrief.A4BL@bamciviel.nl

heiwerkzaamheden oude rijn