Nieuwsbericht Herbestratingswerkzaamheden

Gepubliceerd op: 29 september 2010 00:00

HerstratingswerkzaamhedenSijpestein
In de wijk Ouderzorg zijn de straten Loevestein, Tollenaersingel en enkele zijstraten herbestraat. Momenteel wordt gewerkt aan het herbestraten van de Sijpestein. De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd: herbestraten van het voetpad, de parkeervakken en de rijbaan; opnieuw stellen van trottoirbanden; herstellen van straat- en trottoirkolken.

Weversbaan
De Weversbaan is voor een groot deel opnieuw bestraat. Hier zijn de trottoir-/betonbanden, straat en trottoirkolken hersteld. Vanwege de constante aanloop van vrachtwagens en overig verkeer kon niet de gehele rijbaan van Weversbaan herbestraat worden. Er is getracht om zoveel mogelijk de slechte delen te herstellen.

Hubrechtstraat
Binnenkort wordt de Hubrechtstraat herbestaat en opnieuw ingericht. Aan beide zijden van de weg zullen parkeervakken worden aangelegd. De rijbaan wordt 3,50 m breed en wordt eenrichtingsverkeer.