Nieuwsbericht Herinrichting Acacialaan

Gepubliceerd op: 21 juli 2021 15:50

De Acacialaan krijgt een andere vormgeving. De gemeente gaat de weg inrichten als wijkweg met 30 km/u. Die maximumsnelheid geldt nu ook, maar dat is niet te zien aan het uiterlijk van de weg. De nieuwe vormgeving moet dat veranderen.

Ontwerp maken
In het laatste kwartaal van 2021 starten we met het ontwerptraject voor de Acacialaan. Samen met omwonenden en andere belanghebbenden maken we een nieuw ontwerp van de weg dat past binnen de beleidskaders. Via Gemeente aan Huis, de website en social media laten wij weten hoe u mee kunt denken met het nieuwe ontwerp. De uitvoering van de herinrichting is gepland in 2022.

De Acacialaan wordt een wijkweg. Dit is een nieuwe wegcategorie. Een wijkweg betekent dat de weg zowel een verblijfsfunctie heeft (een erftoegangsweg) als een verbindende functie (gebiedsontsluitingsweg).

Waarom wordt de Acacialaan een wijkweg?
In het nieuwe mobiliteitsbeleid van Leiderdorp is bepaald dat een aantal wegen wordt ingericht als wijkweg. De Acacialaan is er hier één van. Meer informatie over de andere projecten hoort u op een later moment.

De projecten staan ook de nota Circulatie, die de gemeenteraad in oktober 2020 vaststelde. De nota Circulatie is onderdeel van de mobiliteitsvisie 'Bereikbaar en op weg', die de gemeenteraad van Leiderdorp in januari 2020 heeft vastgesteld. De mobiliteitsvisie 'Bereikbaar en op weg' is uitgewerkt in vier deelnota's: nota Circulatie, nota Langzaam verkeer, nota Openbaar vervoer en nota van beantwoording. De mobiliteitsvisie bevat de doelen en uitgangspunten van het mobiliteitsbeleid 2020-2030. Meer informatie daarover leest u op www.leiderdorp.nl/mobiliteitsplan.

Proces
In de periode van juli tot september gaan wij alvast alle belanghebbenden informeren over de geplande herinrichting. Ook onderzoeken we welke verbeteringen op de aangrenzende wegen/kruisingen mogelijk zijn. Daarna start een ontwerptraject met omwonenden. Na de vaststelling van het nieuwe wegontwerp volgt een formele inspraakprocedure over de (verkeers)besluiten die voor de uitvoering van de herinrichting nodig zijn. Iedereen krijgt dan de gelegenheid om de conceptbesluiten in te zien en er eventueel een reactie op te geven. Meer informatie over dit project vindt u op www.leiderdorp.nl/acacialaan.